Zásady ochrany osobních údajů

V kontaktním formuláři sbíráme Vaše jméno a e-mail. Tyto údaje jsou považovány za přísně důvěrné a slouží pouze k vyřízení dotazu. S uvedenými údaji uživatele pracujeme po dobu nezbytně nutnou s ohledem na povahu služby a v žádném případě je dále neposkytujeme třetím osobám. Máte právo dotázat se jaké údaje, za jakým účelem a v jakém rozsahu zpracováváme a požádat o jejich úpravu či vymazání.

Zpracovatelem údajů je společnost Plasty Frank s.r.o., IČ: 48950823 se sídlem Plasty Frank s.r.o., Hlavní 420, 252 07