Čerpací jímky | Informace

Čerpací jímka je součást systému tlakové kanalizace, do které přitékají splaškové (domovní) odpadní vody. Slouží pro akumulací a následné odčerpání kalů, pomocí řezacího čerpadla. Jedná se o plastovou (polypropylenovou) vodotěsnou nádobu.

Velikost čerpací jímky záleží na projektu, nebo na požadavcích správce kanalizační sítě. Hloubka jímky se nejčastěji volí s ohledem na hloubku přítokového potrubí.

Základní výrobek je jímka o průměru 800mm nebo 1000mm a celkové výšce 2000mm, ale rádi zhotovíme jímku přesně dle Vašich požadavků. Rozměry a umístění prostupů pro napojení tlakového řadu a gravitačního potrubí, i průchodky pro kabely lze individuálně domluvit. Můžeme Vám též nabídnout výběr gumových manžet, pomocí nichž si sami vyrobíte prostupy přímo na stavbě.

Jímky vyrábíme v provedení pro obsypání (vhodně do nepojezdových ploch) a pro obetonování (vhodně pro zatížení dopravou). V případě realizace v místech s vysokou hladinou spodních vod nás kontaktujte pro individuální řešení.

Nákres čerpací jímky